3 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.