Η πυρκαγιά είναι στους 40 μάρτυρες προς την μεριά στο Ζεφύρι γίνονται ενέργειες κατάσβεσης