Σε χήρα χόρτα και απορριμάτα η πυρκαγιά δεν υπάρχει πρόβλημα επεκτάσεις στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης