4 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης