Η πυρκαγιά είναι σε ξηρά χόρτα γινονται ενέργειες κατάσβεσης στο συμβάν. Στην οδός κόκκινης μηλιάς και Κωνσταντινουπόλεος.και το δεύτερο συμβαν είναι στην οδό Οδυσσέα  ανδρουτσου.