Η εντεταλμένη σύμβουλος πολιτικής προστασίας Δήμητρα σουτόγλου επιβλέπει τα σημεία.μαζι και ο τοπικός σύμβουλος Βάρης  Φώτης κουτρας