Ενημέρωση για την προστασία του δασικού μας πλούτου από το πυροσβεστικό σώμα.Πυροσβεστικο σωμα: Η φωτογραφία της ημέρας