Ενημέρωση για την προστασία του δασικού μας πλούτου από το πυροσβεστικό σώμα.05 20 2020