Στην οδό βλαχαβα είναι πυρκαγιά σε ξήρα χόρτα εντός του καταυλισμού 3 οχήματα στο συμβάν  και η Ελλάς. Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης