Επιχείρηση διάσωσης στα λουτρά της Ωραίας Ελένης στην Κόρινθο

2 οχήματα της Π.Υ και επικεφαλής του Νομού Κορινθίας, η αστυνομία και μια εθελοντική ομάδα.