Δασική πυρκαγιά Αγγιάνη Κορινθίας απο κεραυνό

2 οχήματα 4 άνδρες της ΠΥ και η εθελοντική ομάδα Αθικιων στο συμβάν