«Το δε την πόλιν σοι δούναι ουτ’ εμόν εστίν ουτ’ άλλου των κατοικούντων εν αυτή, κοινή γαρ γνώμη πάντες αυτοπροαιρέτως αποθανούμεν και ου φεισόμεθα της ζωής ημών» (Απάντηση του Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου στον Μωάμεθ Β’)
#ΔενΞεχνάμε #29Μαΐου1453 #ΗΠόλιςΕάλω

Ένωση Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας

Ένωση Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας