Η έκδοση του Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π. για την αντιπυρική περίοδο 2020, θα ξεκινήσει από την Δευτέρα 01 Ιουνίου 2020.

 

Ημερήσιος Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς