Τους οριστικούς πίνακες των επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη 1.300 ιδιωτών ως πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών σε προσωπικό, ανακοίνωσε το Σάββατο το Πυροσβεστικό Σώμα.

Πρόκειται για εργάτες πυρόσβεσης και οδηγούς.

Η διάρκεια της σύμβασης των προσλαμβανομένων θα καθοριστεί με νεώτερη διαταγή του αρχηγού του Σώματος κι αρχικά θα είναι έως και την 31η Οκτωβρίου 2020, με δυνατότητα επαναπρόσληψης έως πέντε συνεχείς αντιπυρικές περιόδους.

Διαβάστε τη λίστα των επιτυχόντων στο συνοδευτικό υλικό.