Σαν Σήμερα το 2016, έχασε τη ζωή του ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Κιτσούκης Αναστάσιος, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, στη διάρκεια εκπαίδευσής του στη Σχολή Πυροσβεστών Παράρτημα Βιλίων Αττικής. Γεννήθηκε το 1985 στα Γιαννιτσά και κατατάχθηκε στο Π. Σ. το 2016

Σαν Σήμερα το 2016, έχασε τη ζωή του ο Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης Κιτσούκης Αναστάσιος