Σήμερα Δευτέρα, 1η Ιουνίου 2020 κατατέθηκαν εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής οι αιτήσεις ακυρώσεως και αναστολής εκτελέσεως κατά της υπ’ αριθμ. 115893/24.04.2020 οικοδομικής άδειας που εξέδωσε η Υπηρεσία Δομήσεως (ΥΔΟΜ) του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη «θεμελίωση εγκατάστασης ανεμογεννήτριας» στη θέση «ΣΤΕΦΑΝΑ ΠΑΝΕΙΟΝ ΟΡΟΣ» ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Εφετείου.

Ο Δήμοι Λαυρεωτικής και Σαρωνικού καλούν το Περιφερειακό Συμβούλιο να στηρίξει τον αγώνα για την αποτροπή της εγκατάστασης των ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος και να συμπαρασταθεί σε όλες τις προσπάθειες μέσα από νομικές και πολιτικές παρεμβάσεις.

Δεν στρεφόμαστε κατά των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αλλά κατά της σχεδιαζόμενης εφαρμογής τους με καταστροφικά έργα μεγάλης κλίμακας σε περιοχές που δεν αντέχουν να σηκώσουν το φορτίο.

Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κοινό ψήφισμα Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού κατά της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Πάνειο Όρος (002)

Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας Δήμου Λαυρεωτικής

paraktios.gr