Πυροσβεστικά κλιμάκια σε Κερί, Άγιο Λέοντα και Καταστάρι Ζακύνθου