Είναι στον χώρο της κουζίνας γίνονται ενέργειες κατάσβεσης