Η πυρκαγιά είναι σε ξερά χόρτα κοντά στην είσοδο του HOT SPOT 3 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.