Δυο οχήματα στο στο συμβάν Η πυρκαγιά ήταν σε ξερα χορτα έχει γίνει πλήρης κατάσβεση.