Η πυρκαγιά είναι σε κτίριο με πολλα απορριμάτα εντος γίνονται ενέργειες κατάσβεσης δύο οχήματα στο συμβάν