Δυο οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.