ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ: Η φωτογραφία της ημέρας από το πυροσβεστικό Σώμα