ΠΥΡΚΑΓΙΆ σε Ι Χ ΌΧΗΜΑ ΣΤΟ 112 ΧΛΜ ΑΘΗΝΩΝ ΤΡΙΠΌΛΕΩΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΝΕΜΕΑΣ ΕΠΕΝΈΒΗ Η ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΜΑΣ ΜΕ ΔΎΟ ΟΧΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΈΣΣΕΡΙΣ ΆΝΤΡΕΣ