2 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης σε πολλά απορριμάτα εντός του κτιριου