Δυο οχήματα η πυρκαγιά ειναι σε ξερά χόρτα  γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Στην όδο ροδαυγης το συμβάν