2 οχήματα στο συμβάν από τον 8.Π.Σ 1 οχημα από την πολιτική προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης και η εθελοντική Ομάδα Βάρης. Πυρκαγια σε όχημα στην βαρη Αττικής