Πυρκαγιά στο Τζεμι Κρανιδίου πλησίον του ξενοδοχείου Γαλαξίας

Από κρανιδι 5 οχήματα 10 12 άνδρες περίπου Δήμος υδροφορες

Υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Παραμένουν όλοι η δυναμη του ΠΚ. ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ

ΤΩΡΑ - Πυρκαγιά στο Τζεμι Κρανιδίου πλησίον του ξενοδοχείου Γαλαξίας ΤΩΡΑ - Πυρκαγιά στο Τζεμι Κρανιδίου πλησίον του ξενοδοχείου Γαλαξίας ΤΩΡΑ - Πυρκαγιά στο Τζεμι Κρανιδίου πλησίον του ξενοδοχείου Γαλαξίας ΤΩΡΑ - Πυρκαγιά στο Τζεμι Κρανιδίου πλησίον του ξενοδοχείου Γαλαξίας