Πυρκαγιά στο Σοφό και στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

cam3