Πυρκαγιά στο Σοφό και στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου

Πυρκαγιά στο Σοφό και στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου