Την κήρυξη δημοσίου δάσους ως αναδασωτέου με φυσική ή τεχνητή αναγέννηση, με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε από πυρκαγιά και την διατήρηση του χαρακτήρα του δημοσίου δάσους, αποφάσισε ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η περιοχή βρίσκεται στη θέση «Λούτσα» των Κοινοτήτων Σκουτεσιάδας και Σκουτεράς του Δήμου Αγρινίου και προσδιορίζεται από τα στοιχεία :

Τμήμα Ε1=140.866,45 m2 με στοιχεία (1-2-3-4-5…..194-195-196-1)

Τμήμα Ε2=77.654,68 m2 με στοιχεία (1΄-2΄-3΄-………..45΄-46΄-47΄-48΄-1΄).

Τμήμα Ε3= 3.787,50 m2 με στοιχεία (1΄΄-2΄΄-3΄΄-4΄΄-5΄΄-6΄΄-7΄΄-1΄΄)

Και οριοθετείται ως ακολούθως:

Το τμήμα Ε1=140.866,45 m2

Βόρεια: Με δάσος και δρόμο
Νότια: Με μη δασικής μορφής έκταση και δάσος
Ανατολικά: Με δρόμο και μη δασικής μορφής έκταση
Δυτικά : Με δάσος και μη δασικής μορφής έκταση

Το τμήμα Ε2=77.654,68 m2

Βόρεια: Με δάσος
Νότια: Με δρόμο
Ανατολικά: Με δάσος
Δυτικά: Με δρόμο

Το Τμήμα Ε3= 3.787,50 m2

Βόρεια: Με δάσος
Νότια: Με δάσος
Ανατολικά: Με δάσος
Δυτικά: Με δρόμο. Πηγη: agrinionews.gr