Καπνοί στον ουρανό της Αττικής από την πυρκαγιά στο Μαρτίνο Φθιώτιδας.

Καπνοί στον ουρανό της Αττικής από την πυρκαγιά στο Μαρτίνο Φθιώτιδας

Καπνοί στον ουρανό της Αττικής από την πυρκαγιά στο Μαρτίνο Φθιώτιδας

Καπνοί στον ουρανό της Αττικής από την πυρκαγιά στο Μαρτίνο Φθιώτιδας

Καπνοί στον ουρανό της Αττικής από την πυρκαγιά στο Μαρτίνο Φθιώτιδας