Εκπαίδευση Δοκίμων Ανθυποπυραγών 🎓 από την εταιρεία «Πετρογκαζ», σε θέματα πυρασφάλειας, αναφορικά με τη διακίνηση και αποθήκευση υγραερίου επαγγελματικής και οικιακής χρήσης, στο πλαίσιο του μαθήματος Νομοθεσία Πυρασφαλείας.