2η ΕΜΑΚ ……..Πυρκαγια σε γεωργικό.μηχανημα περιοχή Μεσημερίου.

Πηγη: Theodore xanthopoulos