Η πυρκαγιά είναι σε οικοπεδικό χώρο στην περιοχή Βασιλικά 3 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.