Ολοκληρώθηκε η 1η εξαμηνιαία συντήρηση των Ομάδων Υποβρυχίων Διασώσεων (Ο.Υ.Δ.) του Πυροσβεστικού Σώματος έτους 2020. Οι ομάδες αυτές εδρεύουν στις Ε.Μ.Α.Κ. με επιπρόσθετη αρμοδιότητα την αντιμετώπιση συμβάντων που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο, κυρίως σε λίμνες και ποτάμια αλλά και σε αστικό περιβάλλον σε περίπτωση πλημμυρικών φαινομένων. Πηγη: πυροσβεστικό σωμα