1 όχημα της πολιτικής προστασίας η υπηρεσια πράσινου και καλοθοφορο όχημα πραγματοποίησαν την κοπή της σπασμένης κλάρας και την απελευθέρωση του δρόμου.Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης κοπη σπασμένης κλάρας στην βούλαΠολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης κοπη σπασμένης κλάρας στην βούλαΠολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης κοπη σπασμένης κλάρας στην βούλα