1 όχημα της πολιτικής προστασίας η υπηρεσια πράσινου και καλοθοφορο όχημα πραγματοποίησαν την κοπή της σπασμένης κλάρας και την απελευθέρωση του δρόμου.20200629 21580520200629 22003820200629 220352