3 οχήματα στο συμβάν στην οδό Αιγαίου πελάγους  γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.