Η φωτογραφια της ημέρας από το πυροσβεστικό Σώμα.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ