Η φωτογραφια της ημέρας από το πυροσβεστικό Σώμα.07 06 2020