Γίνονται ενέργειες κατάσβεσης στον συμβάν. Πηγη: εθελοντική Ομάδα Λαυρεωτικής received 3974176332656573