Η πυρκαγιά είναι στον πάνω από τον  Άγιο Χριστόφορο ψηλά στο βουνό στο σημείο οχήματα από τον 8 πυροσβεστικό σταθμό και 2 οχηματα απο τον 7 πυροσβεστικό σταθμό και η εθελοντικες Ομάδες Αργυρούπολης, Ηλιουπολης, και Βύρωνα.