• 4 οχήματα στο συμβάν πιθανόν να υπάρχουν φιάλες υγραερίου στο κτίριο γίνονται ενέργειες κατάσβεσης.