Πυρκαγιά σε ξερα χορτα και καλλιέργειες στο Λεχαιό Κορινθίας.

4 οχηματα της Π.Υ Κορινθίας

Πυρκαγιά στο Λεχαιό Κορινθίας