1 όχημα της πολιτικής προστασίας στο σημείο έγιναν ενέργειες κοπής του δένδρου και απελευθέρωσης του δρόμου Πολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: κοπή πεσμένου δένδρου στην βούλα ΑττικήςΠολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: κοπή πεσμένου δένδρου στην βούλα ΑττικήςΠολιτική Προστασία Βάρης Βούλας βουλιαγμένης: κοπή πεσμένου δένδρου στην βούλα Αττικής