ΣανΣήμερα το 2017, έχασε τη ζωή του ο Δόκιμος Ανθυποπυραγός Μουζακίτης Αριστείδης, λόγω τραυματισμού που υπέστη σε κατάσβεση δασικής πυρκαγιάς στις 13 Ιουλίου 2017, στους Αγίους Αποστόλους, Ζευγολατιού Κορινθίας. Είχε γεννηθεί το 1984 στην Κέρκυρα και ήταν άγαμος.