Μεγάλη πυρκαγιά στους Βώρους, έφτασε στην είσοδο του χωριού!