8 οχήματα στο συμβάν γίνονται ενέργειες κατάσβεσης. Και απεγκλωβισμώς ατόμων εντός του καταστήματος