Εντολή εκκένωσης δόθηκε στο Ρυτό Κορινθίας.

Κόλαση φωτιάς στον οικισμό Δρασσα στο Γαλατάκι.

Δόθηκε εντολή από τον δήμαρχο Κορινθίων να εκκενωθούν ο οικισμός Δράσσα καθώς και το ράντζο κατασκήνωση «The Ranch» στο Σοφικό Κορινθίας.