Οι υψηλές θερμοκρασίες, η χαμηλή υγρασία και ο θερμικός άνεμος, ευνοούν την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει για τον κίνδυνο μέσω του χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον χάρτη που εκδόθηκε την Παρασκευή 31/7 για το Σάββατο 1/8 το επίπεδο κινδύνου για την Ηλεία είναι στο 4 (πολύ υψηλός), το οποίο είναι κάτι σύνθετο και σημαίνει πολύ υψηλή ευκολία ανάφλεξης, πολύ υψηλός ρυθμός εξάπλωσης, μεγάλη δυσκολία ελέγχου και σημαντικές επιπτώσεις σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά καλέστε αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στο 199, κάθε δευτερόλεπτο καθυστέρησης μπορεί να αποβεί καταστροφικό.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 1/08/2020