Στο συμβάν όχημα της πολιτικής προστασίας Βάρης Βούλας βουλιαγμένης η δημοτική αστυνομία και η τροχαία  Έγινε κοπή του δένδρου και απελευθέρωση της αριστερής λουρίδας.20200731 19253820200731 19281120200731 192933