Στο συμβάν όχημα της πολιτικής προστασίας Βάρης Βούλας βουλιαγμένης η δημοτική αστυνομία και η τροχαία  Έγινε κοπή του δένδρου και απελευθέρωση της αριστερής λουρίδας.Τροχαίο στην βουλιαγμένη ΑττικήςΤροχαίο στην βουλιαγμένη ΑττικήςΤροχαίο στην βουλιαγμένη Αττικής