Πυρκαγιά κοντά στο στρατόπεδο του Αγίου Νικολάου Νάουσας. Επί τόπου κατέφθασαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά κοντά στο στρατόπεδο του Αγίου Νικολάου Νάουσας

eleytheriadhs.blogspot.com/