Πυρκαγιά Εν υπαίθρω στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Screenshot 2020 08 04 at 7.07.14 PM