Πυρκαγιά Εν υπαίθρω στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Πυρκαγιά στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου